Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwgand/public_html/modules/modules.php on line 61

Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwgand/public_html/modules/modules.php on line 61

Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwgand/public_html/modules/modules.php on line 61

Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwgand/public_html/modules/modules.php on line 61

Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwgand/public_html/modules/modules.php on line 61

Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwgand/public_html/modules/modules.php on line 61

Despre Antihrist,nu vreau sa va intristez

Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

  

Mada2*

Membru din: 11 Iunie 2009
Personajul identificat de Biblie cu numele de Antihrist va apărea pe scena internaţională sub semnul celei mai mari fraude spirituale din istoria omenirii. Dotat cu calităţi şi puteri ieşite din comun, el va folosi cele mai sofisticate mijloace de manipulare pentru a se impune în conştiinţa colectivă drept omul providenţial, un Mesia planetar ale cărui însuşiri şi realizări vor pune în umbră toate geniile şi operele spirituale şi materiale ale trecutului. Aşa cum aminteam în episodul precedent, ascensiunea fulgerătoare a Antihristului va fi înlesnită considerabil de climatul de apostazie generalizată, de pierderea discernământului duhovnicesc şi de corupţia morală omniprezentă, care vor face ca lucrarea puterilor demonice să fie luată drept lucrarea lui Dumnezeu. Această stare de degradare spirituală va permite celui etichetat în Noul Testament ca fiind "omul nelegiuirii, fiul pierzării, Potrivnicul" să-şi atingă scopul final - acela de a se înălţa "mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu", de a fi cinstit cu închinare "aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu." (Epistola către Tesaloniceni 2, 4). Duşmanul Învierii Întronarea Antihristului nu va fi însă cu putinţă decât dacă, în prealabil, din sufletele oamenilor va fi fost smulsă şi eliminată credinţa în divinitatea singurei persoane care s-a definit pe sine Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Prin urmare, spiritul de negare demonic care se va manifesta apoteotic în Antihrist va încerca prin toate procedeele posibile să-l şteargă pe Iisus ca imagine a lui Dumnezeu din conştiinţa umanităţii, să-l excludă pe Hristos din procesul istoriei şi să facă din el un actor important, dar în nici un caz centrul, sensul şi desăvârşirea istoriei. Semnificaţia profundă a înmulţirii producţiilor literare şi cinematografice care obscurizează caracterul supranatural al creştinismului (vezi"Codul lui da Vinci, "Evanghelia după Iuda", "Mormântul pierdut al lui Iisus" etc.) este tocmai aceasta - de a netezi calea Antihristului, de a face să pălească chipul lui Hristos-Dumnezeu în dauna lui Hristos-omul. Contestarea divinităţii lui Iisus şi nerecunoaşterea învierii Sale au rostul de a-L transforma într-un înaintemergător al Antihristului. Logica pe care Potrivnicul încearcă să o implanteze în minţile oamenilor este simplă: dacă Iisus a putrezit în mormânt, înseamnă că el n-a fost nici Mesia, nici Fiul lui Dumnezeu, ci doar cel mai important vestitor al unui nou ev, întemeiat pe ordine etică, organizare socială echitabilă, democraţie şi pace în lume. Antihristul îşi va asuma public misiunea de a transpune în realitate toate aceste idei generoase, de a săvârşi ceea ce, în opinia lui, "precursorul" său a tânjit să se împlinească, dar nu s-a împlinit. El va deveni noul apostol al unui creştinism edulcorat, aseptic, privat de Hristos ca şi conţinut al vieţii veşnice, concentrat asupra dobândirii împlinirii în această lume. Din neamul lui Dan Identificarea cât mai exact cu putinţă a persoanei Antihristului şi a acţiunilor sale a fost, de-a lungul timpului, o preocupare constantă a creştinilor, conştienţi de faptul că apariţia omului fărădelegii va însemna apogeul bătăliei declanşate de puterile demonice împotriva Bisericii. Bazându-se pe Biblie şi pe tradiţia patristică, care avertizează că manifestările Potrivnicului vor fi însoţite de "semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi "(Matei 20, 24), teologii au evidenţiat câteva semne care să permită recunoaşterea celui ce va poza în salvatorul omenirii şi va învălui venirea sa prin imitarea semnelor venirii şi activităţii Fiului lui Dumnezeu pe pământ. În primul rând, Sfinţii Părinţi subliniază că Antihristul va fi evreu, din neamul lui Dan, observaţie întemeiată pe mai multe indicii biblice şi pe faptul că evreii nu ar accepta ca stăpân al lumii decât un Mesia recunoscut de poporul lor. Cea mai importantă mărturie în acest sens este chiar reproşul făcut evreilor de Hristos: "Eu am venit în numele Tatălui Meu şi voi nu Mă primiţi; dacă va veni altul în numele său, pe acela îl veţi primi" (Ioan 5, 43). Precizarea Sfântului Ipolit al Romei, cum că Antihristul "se va naşte din femeie rea şi fecioară prefăcută, evreu din neamul lui Dan", se bazează pe proorocirea patriarhului Iacov despre cei 12 fii ai săi, care au devenit întemeietorii neamului lui Israel. Astfel, în Facerea 49, 17, destinul descendenţilor lui Dan este descris în trăsături care nu pot fi decât ale Antihristului: "Dan va fi şarpe la drum, viperă la potecă". Mărturia incriminatoare este întregită de cartea Apocalipsei 7, 4-8, care enumeră rămăşiţele din toate neamurile Israelului pecetluite pentru mântuire şi din care este exclus cu desăvârşire neamul lui Dan. Omul-providenţă Cel mai probabil, prima etapă a vieţii Antihristului se va derula în anonimat, întocmai precum Hristos a trăit până la 30 de ani neştiut de mai nimeni. Potrivit Sfântului Ioan Damaschin, "Antihristul va fi educat în secret", în aşteptarea momentului prielnic pentru a se manifesta. Este de aşteptat ca apariţia lui să se producă pe fondul unei crize mondiale extreme, aparent fără ieşire, de genul unui război în Orientul Mijlociu şi al unui crah financiar planetar. În acest context, Antihristul va veni cu o soluţie miracol, capabilă să rezolve toate problemele lumii. El va propune instaurarea unui regim politic, economic şi social unic pe întreg globul, după o reţetă ingenioasă care va stârni admiraţie aproape unanimă. Ca urmare, popularitatea "providenţialului" personaj va atinge cote uriaşe, mai ales că "spiritele viclene, împrăştiate în lume, vor stârni în oameni o opinie comună pozitivă despre Antihrist, un entuziasm general şi o atracţie nestăvilită faţă de el" (Sfântul Ioan Damaschin). La rândul său, Antihristul se va prezenta, conform Sfântului Efrem Sirul "într-un asemenea chip ca să seducă pe toţi; va veni smerit, blând, duşman (cum el însuşi va spune despre sine) al neadevărului, neîngăduitor al idolilor, predispus spre cucernicie, bun, iubitor al săracilor, extrem de agreabil, perseverent, afabil cu toţi, respectuos îndeosebi cu poporul iudeu, pentru că iudeii vor fi aşteptat venirea sa…Va lua măsurile cele mai viclene ca să placă tuturor, să fie iubit în scurt timp de popor. Nu va lua daruri, nu va vorbi nemilos, nu va avea o înfăţişare posomorâtă, dar prin cumsecădenia de suprafaţă va seduce lumea până va pune stăpânire pe ea". Minuni amăgitoare Deşi deosebit de seducătoare, latura de geniu filantrop a Antihristului va fi întrecută de o caracteristică şi mai atrăgătoare în ochii mulţimilor. Biblia aminteşte, în mai multe locuri, că activitatea Antihristului "va fi, prin lucrarea lui satan, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase" (Epistola către Tesaloniceni 2, 9). Potrivit Sf. Chiril al Ierusalimului, Antihristul va fi în stare să amăgească "prin acţiuni înşelătoare, aşa încât poporului i se va părea că vede învierea unui mort, în timp ce acesta nu este înviat, că vede şchiopi mergând şi orbi văzând acolo unde nu există tămăduire"; "tot ceea ce Hristos a refuzat să săvârşească, va săvârşi Antihristul: el va da semn din cer, semn din văzduh, unde satan stăpâneşte îndeosebi…va fi un spectacol măreţ şi înfricoşător. El va acţiona mai mult asupra simţului văzului, fermecândul-l şi înşelându-l… va insufla spaima cu minunile sale… va satisface superstiţia, va lăsa perplexă ştiinţa umană. (Sf. Ignatie Briancianinov). Antihristul va merge până acolo încât va porunci munţilor să se mute din loc: "şi va alerga, adică muntele în privirea tuturor, însă nicidecum din temeliile lui mutându-se. … Şi iarăşi altui munte ce va sta în adâncul mării, ostrov foarte mare fiind, îi va porunci să se ducă pe uscat. Dar ostrovul nu se va mişca nicidecum, ci nălucire va fi. Şi iarăşi îşi va întinde mâinile lui, şi va aduna mulţime de târâtoare şi păsări. Aşijderea încă va păşi pe deasupra adâncului, şi pe mare şi pe uscat va umbla; însă toate acestea vor fi năluciri. Şi mulţi vor crede întru el şi-l vor slăvi ca pe un Dumnezeu tare." (Sf. Efrem Sirul) Ridicarea Templului Toate aceste însuşiri ale supraomului providenţial - genialitatea practică, capacităţile paranormale şi moralitatea aparent fără cusur - vor fi puse în slujba unui singur ţel: preluarea puterii asupra întregii omeniri. Primul pas în atingerea acestui scop va fi câştigarea încrederii poporul evreu, pentru ca iudeii să-l recunoască drept făgăduitul Mesia. Antihristul va reuşi să aducă pacea în Orientul Mijlociu, să statornicească hotarele Israelului în limitele solicitate de clasa politică şi religioasă evreiască şi să purceadă la împlinirea visului multimilenar iudeu: reconstruirea templului lui Solomon. Prestaţia falsului Mesia va fi atât de convingătoare încât poporul evreu îl va proclama ca rege, în ciuda unui semn miraculos trimis de Dumnezeu pentru a-l lumina în privinţa înşelăciunii în care este pe cale să cadă. Este vorba de cei doi prooroci din Vechiul Testament, Enoh şi Ilie, care vor divulga la Ierusalim, timp de trei ani şi jumătate, manevrele mincinoase ale Antihristului. În cele din urmă, Antihristul va folosi forţa împotriva lor, după cum este precizat în Apocalipsa 11,7: "Iar când vor isprăvi cu mărturia lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, şi-i va birui şi-i va omorî." Din acel moment, Antihristul va avea cale liberă spre a-şi realiza visul mult râvnit, acela de a uzurpa atributele de Prooroc, Rege şi Mare Preot ale lui Iisus Hristos şi de a concentra în mâinile sale tripla putere de învăţător al întregii omeniri, de împărat al unei împărăţii universale şi de mare preot suprem al tuturor religiilor. În numele fiarei, al numărului numelui ei, şase sute şaizeci şi şase, Antihristul se va aşeza în templul reclădit din Ierusalim şi va cere omenirii să i se închine ca unui Dumnezeu. (va urma) Numărul fiarei Numărul numelui fiarei - 666 - a rămas, de-a lungul timpului, un mister în interpretarea Apocalipsei. Încercările de a afla ce personaj reprezintă se bazează pe "ghematria", calculul echivalenţei numerice a literelor, ştiut fiind faptul că în limbile ebraică şi greacă, fiecare literă posedă o valoare numerică. Fără a încerca să nominalizeze exact purtătorul acestui număr-nume, o serie de interpretări subliniază profunda însemnătate naţională religioasă a numărului 666 pentru evrei, menţionat încă din timpurile măreţe ale domniei lui Solomon, ca expresie şi simbol al puterii şi al impunerii vasalităţii asupra altor popoare, inclusiv al supunerii lor economice: "Greutatea aurului care i se adusese lui Solomon într-un an era de şase sute şaizeci şi şase de talanţi de aur." (II Paralip. 9:13) De asemenea, în comentariile rabinice, numărul 666 are semnificaţia valorii numerice a versetului "Ata yigdal na koach Adonai" din Numeri 14, 17, în care Moise invocă milostenia divină asupra poporului evreu " Deci, înalţă-se acum puterea Ta, Doamne". Pentru rabinul Vilna Gaon, "numărul 666 conţine tainic un potenţial mesianic exaltat şi trufaş". Ioan BUTIURCĂ

Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/wwwgand/public_html/modules/modules.php on line 61